halaman tracer alumni IAI AL Falah As- Sunniyyah Kencong Jember

Apabila anda mengalami kesulitan dalam login, silahkan hubungi Administrator Tracer Study.

Apabila anda belum mempunyai akun silahkan hubungi email : media@inaifas.ac.id, disertai dengan permohonan pembuatan akun alumni IAI AL Falah As Sunniyyah Kencong Jember


Panduan Aplikasi dapat diunduh pada link berikut ini :https://drive.google.com/file/d/1Dn4jXKcQRtxkkfCM99ZqghVzZipDHzO6/view?usp=sharing